انتشار نسخه جدید اوراکل اپکس 19.2

The Early Adopter program for Oracle APEX 19.2 is now available, and it’s open to everyone!  The URL to access it is: https://tryapexnow.com/ Prior to every major release of Oracle APEX, we conduct a hosted Early Adopter (EA) program.  This is similar to a hosted beta, and everyone is welcome to participate and provide feedback.  It’s a great opportunity for the community to participate in the release process of APEX.  We welcome your feedback about features, user interface, bugs, functionality, and more.  Ultimately, it is your feedback which helps us shape Oracle APEX into...

Dynamic Image In plsql region

براي نمايش يك تصوير موجود در ديتابيس در يك پيج اوراكل اپكس مي توان از آيتم display image استفاده كرد. براي اينكار Setting مربوط به Display image مقدار Based on روي blob column returned by sql statement قرار داده و با استفاده از دستور sql مناسب تصوير از ديتابيس خوانده مي شود. در حالي كه اين يك راهكار ساده براي نمايش تصاوير است اما انعطاف لازم براي نمايش در يك HTML REGION را ندارد. به عنوان مثال در موارد متعددي لازم است تا يك فرم با استفاده از HTML REGION ساخته شود و در آن يك تصوير مشخص از ديتابيس FETCH شده و با استفاده از تگ <IMG> نمايش داده شود. در اين نوشتار نحوه ي نمايش دايناميك...

Auto Redirect in Oracle apex

1. Copy Code in Html Header Region In Edit page  <meta http-equiv="refresh" content="5; URL=http://192.168.1.3:7777/apex423/f?p=175:1:&SESSION."> <meta name="keywords" content="automatic redirection">

مديريت فايل و دايركتوري درمحيط اوراكل و اپكس(Apex)

يكي از مشكلات در محيط اوراكل ساخت دايركتوري ، فايل و … مي باشد و با استفاده از دستورات اوراكل فقط مي توان Oracle Directory ساخت و هر Oracle Directory فقط به يك دايركتوري متصل مي باشد و امكان دسترسي به Subdirectory وجود ندارد براي حل اين مشكل از Java مي توان استفاده نمود به روش زير: 1- با كاربر SYS به بانك متصل شويد. 2- يك Java Sourec با نام “FileHandler” به روش زير ايجاد نمائيد. CREATE OR REPLACE AND COMPILE JAVA SOURCE NAMED “FileHandler” AS import java.lang.*; import java.util.*; import java.io.*; import java.sql.Timestamp; public class FileHandler { private...

Recaptcha در اوراکل اپکس

با سلام ابتدا باید شما با کاربر SYS وارد شوید و دسترسی چند Package و Table را به کاربر استفاده کننده بدهید :کد GRANT EXECUTE ON APEX_040200.WWV_FLOW_PLATFORM to public; GRANT EXECUTE ON APEX_040200.wwv_flow_image_generator to public; GRANT SELECT  ON APEX_040200.wwv_flow_request_verifications TO PUBLIC; GRANT EXECUTE ON APEX_UTIL  TO PUBLIC; سپس شما در صفحه مورد نظر یک PLSQL Region بسازید با این کد :کد sys.htp.p(‘<p>’ || wwv_flow_lang.system_message(p_name=>’SERVICE_SIGNUP.ACCEPT’)||'</p>’); sys.htp.p(‘<table...

ویژگی ها جدید اوراکل اپکس 20.2

00:00 – Introduction to Oracle APEX 20.2 New Features 03:44 – Lesson 1: Redwood UI CSS Variables 13:05 – Lesson 2: Developer Enhancements 30:33 – Lesson 3: Cards Region 46:49 – Lesson 4: Reporting Printing 53:25 – Summary to Oracle APEX 20.2 New Features